Technologie pro silniční dopravu

v oblasti regulace, řízení dopravy a sběru dopravních dat se zabýváme regulací parkování, organizací dopravy, světelných signalizačních zařízení, detektory dopravy a informačními a naváděcími systémy
v rozsahu od zpracování studie nebo záměru, projektové dokumentace
až po realizaci a následný servis.

zpět zpět